Header Ads

 • Breaking News

  ลำปาง 2 จัดกิจกรรม " เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ​"


  ลำปาง 2  จัดกิจกรรม " เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ​"

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562   สพป.ลำปา เขต 2  นำโดย นายเดชะ ธีระตระกูล  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2  จำนวน 50 คน  ร่วมกิจกรรม  เราทำความดี ด้วยหัวใจ  บริเวณวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย  อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อให้ข้าราชการประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน


  ไม่มีความคิดเห็น

  หนังสือต่าง ๆ

  5/หนังสือต่าง ๆ/feat-tab