Header Ads

 • Breaking News

 • ข่าวกิจกรรม

  5/ข่าวกิจกรรม/feat-tab

  ข่าวการอบรม

  5/ข่าวการอบรม/feat-tab

  ข่าวรับสมัครงาน

  5/รับสมัครงาน/feat-tab

  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3

  ตุลาคม 19, 2561 0

  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3  วันที่ 19 ตุลาคม 2561   สพป.ลำป...