• Breaking News

 • ข่าวกิจกรรม เขต 2

  5/ข่าวกิจกรรม/feat-tab

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  5/ข่าวประชาสัมพันธ์/feat-tab

  ข่าวรับสมัครงาน

  5/รับสมัครงาน/feat-tab

  การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  กันยายน 17, 2563

                   นางผ่องศรี  ง้าวกาเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ...

  หนังสือต่าง ๆ