• Breaking News

 • ข่าวกิจกรรม เขต 2

  4/ข่าวกิจกรรม/feat-tab

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  4/ข่าวประชาสัมพันธ์/feat-tab

  ข่าวรับสมัครงาน

  4/รับสมัครงาน/feat-tab

  พิธีเปิดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน (ในรูปแบบออนไลน์)

  กรกฎาคม 30, 2564

            วันที่ 30 กรกฏาคม  2564  นำโดย นายประพันธ์  รินพล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศุึกษาลำปาง เขต 2  เป็นประธานพิธีเ...

  หนังสือต่าง ๆ