• Breaking News

 • ข่าวกิจกรรม เขต 2

  5/ข่าวกิจกรรม/feat-tab

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  5/ข่าวประชาสัมพันธ์/feat-tab

  ข่าวรับสมัครงาน

  5/รับสมัครงาน/feat-tab

  กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง

  ตุลาคม 30, 2563

  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลสบปราบนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาการเรียนรู...

  กิจกรรมเนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563

  ตุลาคม 30, 2563

  วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เรา...

  หนังสือต่าง ๆ