• Breaking News

 • ข่าวกิจกรรม เขต 2

  4/ข่าวกิจกรรม/feat-tab

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  4/ข่าวประชาสัมพันธ์/feat-tab

  ข่าวรับสมัครงาน

  4/รับสมัครงาน/feat-tab

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

  สิงหาคม 11, 2565

  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประคอง อินทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ...

  นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

  สิงหาคม 11, 2565

  วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลสบปราบนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จำนวน 86 คน เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี...

  ร่วมงานกิจกรรม “ลานธรรม ลานวิถีไทย”

  สิงหาคม 11, 2565

  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายประคอง อินทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ และ นางสาวชลันดา นิลสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ นำคณะค...

  หนังสือต่าง ๆ