Header Ads

 • Breaking News

  โรงเรียนอนุบาลสบปราบจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  โรงเรียนอนุบาลสบปราบจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 
  เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่มิตรพนม สุพร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และ คุณครูวิโรจน์ วิโรจน์สกุล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านสารวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรี 
  ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2561 ณ ใต้ถุนอาคารในฝัน โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

  โรงเรียนอนุบาลสบปราบได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

  (วรรณพา ศรเจียงคำ : ภาพ/ข่าว)


      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


  ไม่มีความคิดเห็น