• Breaking News

    ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนกาสอนโรงเรียนบ้านเด่น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

         วันจันทร์ที่ ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  นายเดชะ  ธีระตระกูล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกับนำหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้ามอบให้กับโรงเรียนบ้านเด่น  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายประคอง  อินทร์นวล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่น  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับในครั้งนี้  (นางสาววัชรีย์  น้อยพยัคฆ์ ภาพ/ข่าว)


    หนังสือต่าง ๆ