• Breaking News

    โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมอบรมตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โดยมี ร.ต.ชูเชิด  ด่านอินถา นายกองค์การบริการส่วนตำบลสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้     


    หนังสือต่าง ๆ