• Breaking News

    นำเสนอนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา


    วันที่ 8 เมษายน 2564 นายประคอง อินทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ มอบหมายให้ นางสาวชลันดา นิลสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ นำคณะครูเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา งานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำปาง Lampang Educational Innovation ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
    (วรรณพา ศรเจียงคำ : ภาพ/ข่าว)

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


    หนังสือต่าง ๆ