• Breaking News

    การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นางสาวณัฐชา สิบแก้ว)


    วันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวณัฐชา สิบแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลสบปราบ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำโดย นายประคอง อินทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ ประธานกรรมการ, นางอัมพร อุดรเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายโพฆินทร์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนอนุบาลสบปราบ กรรมการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 
    (ธนาภรณ์ สีสัน : ภาพ / วรรณพา ศรเจียงคำ : ข่าว)
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


    หนังสือต่าง ๆ