• Breaking News

    อบรมโครงการความปลอดภัยทางถนน

    วันที่ 8 เมษายน 2564 นายอภิรมย์  เจียมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมสร้างนิสัย ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2564 ซึ่งจัดอบรมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ และมี ร.ต.ชูเชิด  ด่านอินถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
    หนังสือต่าง ๆ