• Breaking News

    อบรม หลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำปาง


    อบรม หลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลำปาง


    วันที่ 1 สิงหาคม 2563  นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง  กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.ลำปาง เขต 1  เขต 2  และ เขต 3    หนังสือต่าง ๆ